หมวดสินค้า :
เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนที่ตั้งร้าน ติดต่อร้าน

ตู้เก็บเอกสารเหล็กมือสอง(มีจำนวน 17 ตู้)

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 0.46เมตร ลึก 0.62 เมตร สูง 1.32 เมตร สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,800 บาท

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนมือ2(มีจำนวน 1 ตู้)
ฺขนาดกว้าง 1.18 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 0.88 เมตร บานเลื่อนกระจก สำหรับวางแฟ้ม สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,700 บาท

ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนมือ2(มีจำนวน 1 ตู้)
ฺขนาดกว้าง 1.18 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 0.88 เมตร บานเลื่อน สำหรับวางแฟ้ม สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารเหล็กมือสอง(มีจำนวน 5 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.45 เมตร สูง 1.06 เมตร ไม้คุณภาพสูง สำหรับวางแฟ้มแขวน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 3,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนมือ2(มีจำนวน 50 ตู้)
ฺขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 0.73 เมตร บานเลื่อน สำหรับวางแฟ้ม สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือสอง(มีจำนวน 10 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 0.83 เมตร ไม้คุณภาพสูง สำหรับวางแฟ้มแขวน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,700 บาท

ตู้เก็บเอนกประสงค์มือ2(มีจำนวน 6 ตู้)
ฺ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร สูง 2.00 เมตร บานเปิด ไม้คุณภาพสูง สภาพใหม่ สนใจติดต่อ สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,500 บาท

ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมือสอง(มีจำนวน 2 ตัว)

ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ตัวตู้เป็นไม้ มีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 0.40เมตร ลึก 0.50 เมตร สูง 0.67 เมตร สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,700 บาท

ตู้เก็บเอกสารเหล็กมือสอง(มีจำนวน 10 ตู้)

ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 0.46เมตร ลึก 0.62 เมตร สูง 0.80 เมตร สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,800 บาท

ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชักมือสอง(มีจำนวน 4 ตู้)

Brand Rockworth ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ตัวตู้เป็นไม้ มีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 0.30เมตร ลึก 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือสอง(มีจำนวน 1 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.45 เมตร สูง 0.80 เมตร บานเปิด สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,200 บาท

ชั้นเก็บเอกสารหรือหนังสือมือ2(มีจำนวนหลายชุด)
Brand UB ขนาดกว้าง 0.80เมตร ลึก 0.30 เมตร สูง 1.35 เมตร สามารถต่อได้หลายรูปแบบ สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือ2(มีจำนวน 2 ตู้)
ฺBrand UB ขนาดกว้าง 1.26 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 0.72 เมตร บานเปิด 2 ประตู ไม้คุณภาพสูง สภาพใหม่ สนใจติดต่อ สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 2,500 บาท

ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชักมือสอง(มีจำนวน 10 ตู้)

Brand UB ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก ตัวตู้เป็นเหล็ก หน้า top เป็นไม้ มีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง 0.40เมตร ลึก 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือสอง(มีจำนวน 2 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.42 เมตร สูง 0.75เมตร ไม้คุณภาพสูง สำหรับวางแฟ้มแขวน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,800 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือสอง(มีจำนวน 3 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.42 เมตร สูง 0.75เมตร ไม้คุณภาพสูง สำหรับวางแฟ้มแขวน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคาตัวละ 1,800 บาท

ตู้เก็บเอกสารมือสอง(มีจำนวน 3 ตู้)
ขนาดกว้าง 0.90เมตร ลึก 0.42 เมตร สูง 0.82 เมตร ไม้คุณภาพสูง รางลูกปืนเลื่อนทนทาน สำหรับวางแฟ้มแขวน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคา
ตัวละ 2,700 บาท

ตู้เก็บเอกสารแบบแขวนผนังมือสอง(มีจำนวนมาก)
Brand Logiga ขนาดกว้าง 0.75เมตร ลึก 0.37 เมตร สูง 0.45 เมตร ไม้คุณภาพสูง รางลูกปินทนทาน สภาพดี สนใจติดต่อ คุณหนุ่ม 081-4576060 , 02-4496267 หรือเข้ามาดูสินค้าก่อน พร้อมมีบริการรถส่ง (ค่าขนส่งแล้วแต่ตกลง)

ราคา
ตัวละ 1,200 บาท

คลิ๊ก !!ดูรายละเอียดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ตามหมวดหมู่
 

โต๊ะทำงาน

 

เก้าอี้

 

ตู้เอกสาร

 

พาติชั่น

 

โต๊ะเอนกประสงค์

 
ตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศเครื่องพิมพ์ดีด UPS เครื่องตอกบัตร เครื่องนับเงิน จอมอนิเตอร์ เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ เครื่องตีเบอร์ เครื่องแฟ็กซ์ เครื่องพริ้นท์ เครื่องเข้าเล่ม เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องเก็บเงิน เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเคลือบบัตร เครื่องตอกบัตร แอร์มือสอง มือ2